Vestuves dekoravo ir floristines kompozicijas kūrė – MARRY.LT (www.marry.lt)

Pokylio vieta – Jonaitiškių dvaras (www.jonaitiskiudvaras.lt)

Tortas ir kt. saldumynai – Saldus sapnas.