Vestuves dekoravo ir floristines kompozicijas kūrė – MARRY.LT (www.marry.lt)

Šventės vieta – Pušyno vila (http://pusynovila.lt/)

Saldumynai – Diana Mockuvienė